نویسنده = حیدری، صابر
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تراکم نمونه‌برداری بر کارایی نقشه شوری خاک (مطالعه موردی: ایستگاه تحقیقاتی کرکج، دانشگاه تبریز)

دوره 23، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 239-251

10.22069/jwfst.2016.3066

فرزین شهبازی؛ حسین رضائی؛ لیلا علیدخت؛ صابر حیدری؛ زهرا کاظمی؛ سید محمد مهدوی