نویسنده = بابااکبری ساری، محمد
تعداد مقالات: 1
1. کاهش تحرک آرسنیک در خاک به کمک نانوذرات هماتیت و پلیمرهای اکریلیکی

دوره 23، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 79-99

10.22069/jwfst.2017.10254.2473

طاهره منصوری؛ احمد گلچین؛ محمد بابااکبری ساری؛ شروین احمدی