نویسنده = پارساصدر، حسین
تعداد مقالات: 1
1. شبیه سازی عددی آبخوان دشت روداب سبزوار و بررسی اثرات احداث سد روداب بر آن

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 119-135

10.22069/jwfst.2016.3022

حسین پارساصدر؛ حسین محمدزاده؛ حمید رضا ناصری