نویسنده = ذبیحی، محسن
تعداد مقالات: 1
1. توزیع‌های فراوانی بهینه عامل فرسایندگی باران در ایران

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 301-306

10.22069/jwfst.2016.3035

محسن ذبیحی؛ سیدحمیدرضا صادقی؛ مهدی وفاخواه