نویسنده = جوادی، سامان
تعداد مقالات: 2
1. تعیین حریم کیفی رودخانه با استفاده از تلفیق روش USDA و آسیب‌‌پذیری کیفی (مطالعه موردی: رودخانه آب شیرین)

دوره 25، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 113-132

10.22069/jwsc.2018.13873.2861

حمید کاردان مقدم؛ سامان جوادی؛ رضا روزبهانی؛ مهدی محمدی قلعه نی


2. ارزیابی آسیب پذیری سفره ساحلی با استفاده از روش GALDIT و واسنجی آن با روش AHP

دوره 23، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 163-177

10.22069/jwfst.2016.3061

حمید کاردان مقدم؛ سامان جوادی