نویسنده = پورطهماسی، کامبیز
تعداد مقالات: 1
1. دو قرن بازسازی حلقه-درختی خشکسالی با استفاده از شاخص بارندگی استاندارد شده چندمتغیره (MSPI) در منطقه جوانرود کرمانشاه

دوره 22، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 99-116

مهدی نادی؛ کامبیز پورطهماسی؛ جواد بذرافشان؛ آخیم براونینگ