نویسنده = افتخاری، کامران
تعداد مقالات: 1
1. انبوهش‌زدایی مکانی نقشه‌ نیمه تفصیلی خاک با استفاده از روش دسمارت

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 49-69

10.22069/jwsc.2018.13870.2860

شاهرخ فاتحی؛ کامران افتخاری؛ جلال قادری قادری