نویسنده = دیندارلو، علی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر زاویه برخورد جت به پرش هیدرولیکی روی بستر زبر

دوره 24، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 141-158

10.22069/jwsc.2017.13228.2790

مهدی دستورانی؛ کاظم اسماعیلی؛ مهدی بهرامی؛ علی دیندارلو


2. ارزیابی فنی سامانه های آبیاری بارانی اجرا شده در برخی از دشت های استان فارس

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 311-317

10.22069/jwfst.2017.12139.2668

مهدی بهرامی؛ فرزانه خواجه‌ای؛ علی دیندارلو؛ مهدی دستورانی