نویسنده = اشرف تالش، سید حامد
تعداد مقالات: 1
1. پیش‌بینی حداکثر عمق چاله آبشستگی اطراف گروه پایه کج با استفاده از سیستم استنتاج فازی-عصبی تطبیقی بهینه‌شده با الگوریتم ژنتیک

دوره 22، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 283-294

مهدی اسمعیلی ورکی؛ اطهر کنعانی؛ مریم نوابیان؛ سید حامد اشرف تالش