نویسنده = دولتی، بهنام
تعداد مقالات: 2
1. حذف آرسنات از محلول‌های آبی با استفاده از بیوچار اصلاح‌شده با آهن

دوره 27، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 127-143

10.22069/jwsc.2020.16729.3207

ابراهیم سپهر؛ محمد علی شیری آذر؛ رامین ملکی؛ حبیب خداوردیلو؛ فرخ اسدزاده؛ بهنام دولتی