نویسنده = اکبرپور، ابوالفضل
تعداد مقالات: 2
1. ارائه مدل شبیه ساز-بهینه ساز کمی و کیفی بهره‌برداری از آبخوان به منظور تعدیل غلظت آلاینده‌ها با استفاده از الگوریتم فاخته

دوره 23، شماره 5، آذر و دی 1395، صفحه 87-103

10.22069/jwfst.2017.6508.1863

حمید سعیدی؛ ابوالفضل اکبرپور؛ اکبر باغوند؛ محمد حسین تیک سخن؛ صادق صادقی طبس


2. تحلیل عدم قطعیت پارامتری مدل MODFLOW توسط روش GLUE (مطالعه موردی: دشت بیرجند)

دوره 22، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 61-79

بهاره سادات همراز؛ ابولفضل اکبرپور؛ محسن پوررضا بیلندی