نویسنده = رضائی، حسن
تعداد مقالات: 2
1. کارایی نانوکیتوزان در حذف بنزن از محلول‌های آبی

دوره 26، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 255-267

10.22069/jwsc.2019.16203.3150

حسن رضائی؛ رقیه مطلبی؛ سید علی اکبر هدایتی؛ علی کرد رستمی