نویسنده = باغوند، اکبر
تعداد مقالات: 1
1. ارائه مدل شبیه ساز-بهینه ساز کمی و کیفی بهره‌برداری از آبخوان به منظور تعدیل غلظت آلاینده‌ها با استفاده از الگوریتم فاخته

دوره 23، شماره 5، آذر و دی 1395، صفحه 87-103

10.22069/jwfst.2017.6508.1863

حمید سعیدی؛ ابوالفضل اکبرپور؛ اکبر باغوند؛ محمد حسین تیک سخن؛ صادق صادقی طبس