نویسنده = جباری قره باغ، ثمین
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه‌ی فضای حالت بازسازی شده و آشوبناکی جریان رودخانه‌ی نازلوچای در مقیاس‌های زمانی مختلف

دوره 22، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 135-151

ثمین جباری قره باغ؛ حسین رضایی؛ بایرامعلی محمدنژاد