نویسنده = رضایی بنفشه، مجید
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی خشکسالی بر اساس پایداری طولانی مدت روند بارش و دما در حوضه دره رود اردبیل

دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 31-57

10.22069/jwsc.2019.15612.3079

مجتبی فریدپور؛ بتول زینالی؛ صیاد اصغری؛ اردوان قربانی؛ مجید رضایی بنفشه