نویسنده = احمدی زاده، مجتبی
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد آنالیز بیز و فیلتر ذره‌ای در مدل‌های بارش-رواناب و تحلیل عدم قطعیت

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 251-264

10.22069/jwfst.2017.12108.2663

مجتبی احمدی زاده؛ صفر معروفی