نویسنده = حسینعلی زاده، محسن
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی الگوی نقطه‌ای دامنه و آبراهه با استفاده از تصاویر پهپاد در بخشی از فلات لسی، استان گلستان

دوره 27، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 91-107

10.22069/jwsc.2020.16720.3202

صدیقه ملکی؛ فرهاد خرمالی؛ نرگس کریمی‌نژاد؛ محسن حسینعلی زاده