نویسنده = بیات، حسین
تعداد مقالات: 2
1. اثرات کوتاه مدت استفاده از کودهای زیستی بر برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک

دوره 27، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 71-89

10.22069/jwsc.2020.16986.3238

لادن حیدری؛ حسین بیات؛ جواد حمزه‌ئی


2. استفاده از خصوصیات هیدرولیکی برای تخمین هدایت گرمایی خاک

دوره 22، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 297-305

حسین بیات؛ شیما صاحبی