نویسنده = حسام، موسی
تعداد مقالات: 2
1. مدیریت تقاضای آب در بخش کشاورزی و تأثیر آن بر منابع آب دشت بجنورد به کمک اتصال مدل‌های WEAP و MODFLOW

دوره 22، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 85-101

مجید حجی پور؛ مهدی ذاکری نیا؛ علی نقی ضیایی؛ موسی حسام


2. ارزیابی فنی سامانه های آبیاری قطره ای اجرا شده در باغات استان گلستان

دوره 21، شماره 4، مهر و آبان 1393، صفحه 261-274

مجتبی شاکر؛ موسی حسام؛ علیرضا کیانی؛ مهدی ذاکری نیا