نویسنده = رسول زاده، علی
تعداد مقالات: 2
1. شبیه‌سازی هیدروگراف سیلاب رودخانه حوضه آتشگاه استان اردبیل با بهره‌گیری از الگوی بارش بهینه

دوره 22، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 63-80

سجاد میرزایی؛ مجید رئوف؛ علی رسول زاده؛ ساناز پور اسکندر