نویسنده = انصاری، حسین
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر کم آبیاری و نانو کود بر خصوصیات زایشی گیاه ریحان (basilicum L. Ocimum)

دوره 25، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 93-111

10.22069/jwsc.2018.13336.2796

محمد نادریان فر؛ حسین کریمی؛ حسین انصاری؛ مجید عزیزی