نویسنده = دهقانی سانیج، حسین
تعداد مقالات: 1
1. اثرات سیستم قطره‌ای سطحی و زیر سطحی بر روی عملکرد کمی و کیفی خرمای رقم زاهدی

دوره 25، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 225-240

10.22069/jwsc.2018.13483.2817

نادر سلامتی؛ حسین دهقانی سانیج؛ عبدالستار دارابی؛ لیلا بهبهانی