نویسنده = دهانزاده، بهروز
تعداد مقالات: 2
1. حل عددی توزیع عرضی رسوب معلق در قوس رودخانه‌ها

دوره 23، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 365-373

10.22069/jwfst.2017.8898.2265

حسین شریفان؛ عبدالرضا ظهیری؛ بهروز دهانزاده؛ هرمز شیار بهادری


2. برآورد ظرفیت انتقال رسوب رودخانه ها با استفاده از مدل ریاضی شبه دوبعدی

دوره 22، شماره 2، مرداد و شهریور 1394، صفحه 143-158

عبدالرضا ظهیری؛ بهروز دهانزاده