نویسنده = سالاری جزی، میثم
تعداد مقالات: 6
1. بهینه سازی الگوی کشت با استفاده از برنامه ربزی آرمانی (مطالعه موردی: حوضه آبریز قره سو)

دوره 27، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 163-180

10.22069/jwsc.2020.16875.3223

خلیل قربانی؛ مریم مفتاح هلقی؛ علی کرامت زاده؛ میثم سالاری جزی


2. ارزیابی روش کریجینگ بیزین تجربی در پهنه‌بندی تراز آب زیرزمینی

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 165-182

10.22069/jwsc.2018.13571.2826

خلیل قربانی؛ میثم سالاری‌جزی؛ الناز فرنیا


4. برآورد روند کوانتایل های متغیرهای حداکثر سیلاب سالانه

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 25-46

10.22069/jwfst.2017.11738.2623

میثم سالاری جزی


6. برآورد جریان ماهانه در حوضه‌های فاقد آمار با استفاده از پارامترهای اقلیمی و فیزیوگرافی حوضه

دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 207-224

10.22069/jwfst.2016.3194

خلیل قربانی؛ زهرا نعیمی کلورزی؛ میثم سالاری جزی؛ امیراحمد دهقانی