نویسنده = خسروی، غلامرضا
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد چارچوب سلسله‌مراتبی چند مقیاسی برای تفکیک واحدهای مکانی آبخیزها (مطالعه موردی:آبخیز تیل آباد_استان گلستان)

دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1-29

10.22069/jwsc.2019.15114.3024

غلامرضا خسروی؛ امیر سعدالدین؛ مجید اونق؛ عبدالرضا بهره مند؛ حسین مصطفوی