نویسنده = خواستار بروجنی، میلاد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تغییرات ریخت‌شناسی رودخانه بازفت در بازه سی ساله (95-1365) با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای لندست

دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 139-158

10.22069/jwsc.2019.15616.3080

آرش کوهی زاده دهکردی؛ حسین صمدی بروجنی؛ میلاد خواستار بروجنی؛ روح الله فتاحی