نویسنده = بختیاری، مرتضی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آزمایشگاهی تأثیر آبشکن‌های نوع باندال لایک مستغرق و معمولی بر تغییرات رقوم بستر در قوس 90 درجه ملایم

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 147-164

10.22069/jwsc.2018.13414.2811

مرتضی بختیاری؛ محسن جلیلی؛ سیدمحمود کاشفی پور؛ نیما شهنی کرم زاده