نویسنده = جعفری حقیقی، مجتبی
تعداد مقالات: 1
1. اثر تراکم خاک و ماده آلی بر معدنی شدن نیتروژن در خاک‌های‌ آهکی

دوره 22، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 193-206

سید علی اکبر موسوی؛ بهناز صالحی؛ مصطفی دهقان؛ مجتبی جعفری حقیقی