نویسنده = ذونعمت کرمانی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل حساسیت فاصله اولیه بین ذرات در روش هیدرودینامیک ذرات هموار شده در شبیه‌سازی امواج ناشی از شکست سد

دوره 25، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 153-169

10.22069/jwsc.2018.12251.2675

حبیبه شیبانی فرد؛ محمد ذونعمت کرمانی؛ غلامعباس بارانی؛ رسول معمارزاده