نویسنده = روستایی، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی و تهیه نقشه حساسیت مناطق به بیابان‌زایی با استفاده از روش ESAs (پژوهش موردی: دشت یزد- اردکان)

دوره 22، شماره 2، مرداد و شهریور 1394، صفحه 191-204

مجتبی سلیمانی ساردو؛ فاطمه روستایی؛ ابوالفضل رنجبر فردویی؛ رضا قضاوی؛ عباسعلی ولی