نویسنده = حجابی، سمیه
تعداد مقالات: 2
1. پیش‌بینی خشکسالی جریان رودخانه با استفاده از شاخص SPI و زنجیره مارکف در حوزه آبریز کرخه

دوره 23، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 115-130

10.22069/jwfst.2016.3058

مهرنوش اقتداری؛ جواد بذرافشان؛ مریم شفیعی؛ سمیه حجابی