نویسنده = دواتگر، ناصر
تعداد مقالات: 3
1. تغییرات مکانی شکل های مختلف فسفر در اراضی شالیزاری

دوره 24، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 93-109

10.22069/jwsc.2017.12393.2699

شهرام محمود سلطانی؛ ناصر دواتگر؛ مریم شکوری؛ مریم پیکان


2. ارزیابی تغییرات مکانی هدایت هیدرولیکی اشباع خاک با استفاده از آمار مکانی (منطقه مورد مطالعه: دشت لاغر)

دوره 23، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 375-382

10.22069/jwfst.2017.10141.2458

چنگیز سعدی پور؛ محسن رودپیما؛ علیداد کرمی؛ ناصر دواتگر؛ سیده مریم صلاح الدین


3. ارزیابی دقت برخی از روش‌های زمین آماری در برآورد تغییرات مکانی سرعت نفوذ نهایی

دوره 22، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 221-229

عباس یکزبان؛ محمود شعبانپور؛ ناصر دواتگر؛ نادر پیرمرادیان