نویسنده = خلیلی، کیوان
تعداد مقالات: 3
2. پیش بینی سطح تراز دریاچه ارومیه با استفاده از مدل‌ سری‌های زمانی خطی

دوره 22، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 287-296

جواد بهمنش؛ مجتبی مروج؛ کیوان خلیلی


3. مقایسه مدل های غیرخطی سری زمانی و برنامه ریزی ژنتیک در پیش بینی جریان روزانه رودخانه ها (مطالعه موردی: رودخانه باراندوزچای ارومیه)

دوره 22، شماره 1، خرداد و تیر 1394، صفحه 151-169

فرشاد احمدی؛ یعقوب دین پژوه؛ احمد فاخری فرد؛ کیوان خلیلی؛ صابره دربندی