نویسنده = دهواری، عبدالحمید
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه روش‌های درون‌یابی بر پایه فضای فیزیوگرافی و گشتاورهای خطی احتمال در تحلیل فراوانی منطقه‌ای سیلاب در استان مازندران

دوره 22، شماره 1، خرداد و تیر 1394، صفحه 1-24

زهرا شیخ؛ عبدالحمید دهواری؛ احمد پهلوانروی؛ فرهاد فرسادنیا