نویسنده = ترابی پوده، حسن
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل روند تغییرات آبدهی رودخانه های شمال حوضه رودخانه دز با استفاده از روش TFPW-MK

دوره 22، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 39-55

حسن ترابی پوده؛ صمد امامقلی زاده