نویسنده = حبشی، هاشم
تعداد مقالات: 2
2. بررسی تأثیر تخریب جنگل ها و نهالکاری بر برخی از فاکتورهای کیفیت خاک حوضه شصت کلاته، استان گلستان

دوره 21، شماره 4، مهر و آبان 1393، صفحه 159-177

ریحانه نوروزی مهیاری؛ فرشاد کیانی؛ هاشم حبشی