نویسنده = پارساخو، آیدین
تعداد مقالات: 5
1. نقش پوشش گیاهی در پایداری دامنه‌های واریزه‌ای (مطالعه موردی: جاده توسکستان-چهارباغ استان گلستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1399

10.22069/jwsc.2020.17799.3338

حمزه محسنی پور صومعه سرایی؛ علی نجفی نژاد؛ محسن حسینعلی زاده؛ محمدرحیم فروزه؛ آیدین پارساخو


3. تأثیراستفاده از ترکیبات نانوسیلیس و آهک بر شاخص‌های پایداری ساختمان خاک شیروانی‌های خاکی

دوره 27، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 245-249

10.22069/jwsc.2020.17147.3263

آیدین پارساخو؛ سید جمال میرنیازی؛ واحد بردی شیخ؛ هاشم حبشی


4. مقایسه اثر پوشش لاشه سنگ، منسوجات گیاهی و چمن کاری در کاهش رسوب دهی جوی کناری جاده های جنگلی

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 255-267

10.22069/jwsc.2019.15142.3031

آیدین پارساخو؛ رسول خاندوزی؛ واحد بردی شیخ؛ علی اکبرمحمد علی پور ملکشاه


5. مقایسه هدررفت خاک از کرت‌های آزمایشی مستقر در بخش‌های مختلف یک جاده‌‌ جنگلی

دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 25-45

10.22069/jwfst.2016.3185

عطااله کاویان؛ عطا صفری؛ آیدین پارساخو