نویسنده = حسنوند، داریوش
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر سطوح مختلف آبیاری جویچه‌ای و تراکم بوته بر کارایی مصرف آب در چغندرقند

دوره 22، شماره 1، خرداد و تیر 1394، صفحه 271-285

داریوش حسنوند؛ امیرحمزه حقی آبی؛ صمد امامقلی زاده