استفاده از حل جریان ماندگار برای شبیه‌سازی عمق آبشستگی موضعی اطراف پایه‌های استوانه‌ای در شرایط ناماندگار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Using time invariant flow condition for simulation of local scour depth around circular piers under time varying flow