رابطه رطوبتی بین سطح مایع - بخار اطراف ذرات خاک با سطح ویژه ذرات خاک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Moisture relationship between specific surface liquid-vapor interfacial and soil specific surface area