شبیه سازی جریان متغیر تدریجی در مقاطع مرکب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Simulation of gradually varied flow in compound channels