مطالعه اثر پستی و بلندی و کاربری بر پیدایش، شکل های شیمیایی آهن و منگنز و کانی شناسی رس خاک های دشت غربی یاسوج

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effect of topography and land use on genesis, chemical forms of Fe and Mn, and clay mineralogy of soils of Yasouj western plain