بررسی تغییرات عمقی هدایت هیدرولیکی اشباع خاک در اراضی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی به روش پرمامتر گلف

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Depth gradient of saturated hydraulic conductivity by Guelph permeameter method in research farm of agricultural faculty, Razi University, Kermanshah