تشخیص منابع گرد و غبار اتمسفری اصفهان با استفاده از خصوصیات شیمیایی و کانی شناسی آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Identification of the origin of atmospheric dust in Isfahan using its chemical and mineralogical properties