طراحی الگوی راهبردی مدیریت بحران های طبیعی استان گلستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Designing a strategic pattern for management of natural crises in Golestan Province