تأثیر تغییرات زمانی بارندگی بر پاسخ هیدرولوژیکی خطی غیرخطی - حوضه های آبریز کوهستانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The influence of temporal variation of rainfall on linear-nonlinear response of mountainous catchments