تخمین عمق حداکثر آب شستگی در پایین دست آب پایه تثبیت بستر با استفاده از روش ماشین های بردار پشتیبان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Prediction of maximum scour depth downstream of bed sills using Support Vector Machines