تعیین مقادیر مناسب پارامترهای الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی سدهای بتنی وزنی


عنوان مقاله [English]

Determination of appropriate values of genetic algorithm parameters in optimization of gravity dams cross section