تعیین شاخص مناسب فرسایندگی باران با استفاده از کرت های فرسایش خاک در استان سمنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Determining the appropriate rainfall erosivity index by soil erosion plots in Semnan