تأثیر پارامترهای توزیع اندازه ذرات و خاک دانه های ریز بر تخمین نقطه ای منحنی نگهداری آب خاک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The effect of parameters of particle and aggregate size distribution on the point estimation of soil water retention curve